Formularz serwisowy

 
Prosimy o wypełnienie formularza serwisowego.
Adres instalacji urządzenia:
Urządzenie:
Warunki serwisu:
Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie zlecenia usługi serwisowej, tj. przyjazdu serwisu oferowanego przez IWONA PELLETS Sp. z o.o. do urządzenia wskazanego przez Zleceniodawcę. 
 
Przyjazd serwisu jest płatny, z wyjątkiem zasadnych zgłoszeń gwarancyjnych.
W przypadku serwisu pogwarancyjnego, a także innego serwisu płatnego (w tym oględzin), w szczególności nieuzasadnionego zgłoszenia wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej przyjazd serwisu i oględziny/naprawa jest płatna przez Zleceniodawcę według stawek: 80 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę dojazdu (liczone w obie strony) + 1zł netto/km dojazdu (liczone w obie strony od siedziby Zleceniobiorcy do miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę i z powrotem) oraz 150 zł netto/każdy serwisant za każdą rozpoczętą godzinę oględzin/napraw.
 
Oświadczam, że jestem upoważniony/a z ramienia Zleceniodawcy w zakresie wezwania serwisu oraz dalszych czynności związanych z serwisem maszyny, o której mowa powyżej.
 

Co ulepszyć?
Jeśli posiadają Państwo jakieś uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu, albo posiadają Państwo sugestie zmian, będziemy wdzięczni za wysłanie do nas wiadomości z ich opisem.
Dziękujemy za przesłanie wiadomości.